06/30/07

Medlemskontingent 2007

Medlemskontigenten for 2007 ble fastsatt til kr 100 mens bidraget for SBV Nærløypelaget ble anbefalt til kr 250. Det er det samme som flere andre vel har innbetalt til Foreningen Blefjell for 2007.

Foreningen Blefjell har tidligere sendt ut in blanco giro. Flere medlemmer har betalt inn direkte til Foreningen Blefjell. Allmøtet belsluttet derfor i tråd med styrets forslag at 2007 bidraget på kr 250 derfor måtte være frivillig. Løypebidraget for 2008 vil sammen med de øvrige budsjetter bli behandlet på neste års allmøte til våren.

Den 30.06 ble det også gjennomført en vellykket dugnad – en spesiell takk til dugnadsgjengen!

Vi ønsker deg en riktig fin høst på Ble og håper på forståelse for at det vil ta noe tid før hjemmesiden er helt ajour og oppdatert.
Har du spørsmål eller forslag kan du sende meg en E-post via linken øverst på siden – eller ring meg på 994 72720

Jan-Gunnar

PS! Har du tatt noen fine bilder i sommer eller i høst ? Send ditt bilde til meg via E-post linken over.
Husk å påføre tekst, navn på personer mv..

06/20/07

Bleva – følg med i utviklingen.

Bleva er et avløpsselskap organisert av flere grunneiere her på Ble. Vi har vært i kontakt med Flesberg Kommune, som generelt henviser til den fellesløsning som Bleva organiserer. De kan også tilby foruten vann- og avløpsrør (inkl. mottak av grå- og svartvann mot sentralt renseanlegg) rør for strøm og klargjøring for fiber. Så vidt vi kjenner til er anlegget ikke satt i drift i noen områder pt. Vi forsøker å følge utviklingen nøye og mottar gjerne innspill og tips fra såvel brukere, grunneiere, kommunen eller fra Bleva.

Vannløsning organiseres ofte utenom Bleva, men forutsetter at man har godkjent avløpshåndtering.

Gode, miljømessige bærekraftige og økonomiske drftsløsninger er særdeles viktig for å bevare Blefjell som et kvalitativt og ikke minst attraktivt fjellområde i fremtiden. Vi vil nok fremover både se egne lokale løsninger i kombinasjon med anlegg drevet etter mønster fra Bleva – kontrollert og regulert at Flesberg Kommune innenfor de miljømessige rammebetingelser som gjelder. I menyen til venstre finner du link til Bleva – her kan du følge prosjektet.