21. september 2007

Nå starter fyringssesongen – fei hyttepipa!

21.september 2007

Nå begynner alt kveldene å bli merkbart lengre og ikke minst kaldere. Fyringssesongen starter gjerne på denne tiden av året og det er viktig at vi også tenker brannvern. Kommunen har ulike regler for feiekrav til hytter og hus. For hytter gjelder ikke spesielle feiekrav, men man anbefaler å feie ca hvert 4.år. De formelle kravene kan du lese litt om her.

Det er endringer på gang i 2009 – les her hva brannsjefen i Flesberg svarte SBV når vi tok opp problemstillingen:
«Kommunene har i dag ingen lovhjemmel til å kreve feiing av fritidsboliger, men etter flere dødsbranner de siste årene er det på tale å innføre samme krav til feiing og tilsyn i fritidsboliger, som i privatboliger.

Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner har derfor fremmet ett forslag om en felles forebyggende avdeling for alle tre kommunene og at feiing /tilsyn skal utvides til også å gjelde fritidsboliger. Dersom vår politiker vedtar dette vil vi utarbeide en lokal forskrift slik at også fritidsboligene vil få samme tilbud som privatboliger. Ordningen vil, dersom den blir vedtatt, gjelde fra 01.01.09. Når det gjelder ”kjemiske” feiemetoder, så er vel disse først og fremst ment for å forebygge bla blanksot.Jeg vil tro at dersom blanksot først er etablert så vil verken ”kjemiske” eller ordinær feiing hjelpe, da er det kun skraping som hjelper.

Når det gjelder feiing så er det sikkert noen private som tar på seg dette uten at jeg kjenner noen.
Mvh

Jon Kåre Jonsson

Teknisk sjef/brannsjef»

I butikken finner du også ulike kjemiske produkter som du kan legge i ovnen under fyringen. Disse inneholder stoffer som binder seg til tjære og sot i pipa med den konsekvens at tjære og sot løsner i pipeløpet og faller ned. Vi vil nok anbefale at man vuderer en god gammeldags feiing av pipen, men de kjemiske variantene er nok vesentlig bedre enn ikke å gjøre noe! Miljøeffekter av disse produktene kjenner vi dessverre ikke godt nok til, men reklamen påstår at negative miljøeffekter er små. Hyttebutikker selger nødvendig feieutstyr (husk innvendig pipemål), men du kan også ringe brann- eller feievesen i kommunen. Flesberg Jern & Bygg selger både kjemisk «Feiern» og utstyr for «skraping» dvs vanlig fysisk feiing.

Uansett hva du velger – tenk brannforebyggende – fei pipa før fyringssesongen! (Enten du bruker kjemisk- eller fysisik feiemetode.)
HUSK GODKJENT RØYKVARSLER – SJEKK BATTERIENE REGELMESSIG.

9. september 2007

Fint høsthelg på Ble

400x-Robertsen-0909-07

Anne Lise Robertsen med vakker hund og samboer nyter solen i hytteveggen. Vi fikk se nydelig dørspeil som nylig var pusset opp – imponerende finish! Her kan det være nyttige tips for noen og enhver! (Mellom Blestua og Strut)

Fam-Fjelstad-08092007

«Ut på tur aldri sur» – familien Fjeldstad storkoser seg lørdag 8.september. «Synd du ikke kom litt før – da grillet vi hamburgere» sier Frida i rødt. Familien holder til v Borge og liker godt Søndre Langevann.

450x259-To-vann-og-lyng-145 450x319-Mot-Storeble-0909-2 450x239-Sept-v-Solobua-0909

3. september 2007

Kjære medlem – vi oppdaterer hjemmesiden !

Styret arbeider nå med å ajourføre og oppdatere hjemmesiden. Vi har som mål å videreføre det arbeid som tidligere redaktør Olav Næss har gjort.
Igjen vil vi få rette en spesiell takk til Olav og hans kjære Anne Lise for deres betydelige bidrag med å drive vårt vel på en god måte.

Vi hadde et vellykket allmøte på Blestua 29.06 hvor blant annet nye vedtekter ble vedtatt. Vedtektene finner du nå oppdatert på hjemmesiden.
I tråd med vedtektene arbeides det med bla SBV Nærløypelag for å formalisere og som før – til det beste for SBV- styre økonomi og arbeid på en god måte.

56K-Bleruslern-05-500x120