Nå starter fyringssesongen – fei hyttepipa!

21.september 2007

Nå begynner alt kveldene å bli merkbart lengre og ikke minst kaldere. Fyringssesongen starter gjerne på denne tiden av året og det er viktig at vi også tenker brannvern. Kommunen har ulike regler for feiekrav til hytter og hus. For hytter gjelder ikke spesielle feiekrav, men man anbefaler å feie ca hvert 4.år. De formelle kravene kan du lese litt om her.

Det er endringer på gang i 2009 – les her hva brannsjefen i Flesberg svarte SBV når vi tok opp problemstillingen:
«Kommunene har i dag ingen lovhjemmel til å kreve feiing av fritidsboliger, men etter flere dødsbranner de siste årene er det på tale å innføre samme krav til feiing og tilsyn i fritidsboliger, som i privatboliger.

Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal kommuner har derfor fremmet ett forslag om en felles forebyggende avdeling for alle tre kommunene og at feiing /tilsyn skal utvides til også å gjelde fritidsboliger. Dersom vår politiker vedtar dette vil vi utarbeide en lokal forskrift slik at også fritidsboligene vil få samme tilbud som privatboliger. Ordningen vil, dersom den blir vedtatt, gjelde fra 01.01.09. Når det gjelder ”kjemiske” feiemetoder, så er vel disse først og fremst ment for å forebygge bla blanksot.Jeg vil tro at dersom blanksot først er etablert så vil verken ”kjemiske” eller ordinær feiing hjelpe, da er det kun skraping som hjelper.

Når det gjelder feiing så er det sikkert noen private som tar på seg dette uten at jeg kjenner noen.
Mvh

Jon Kåre Jonsson

Teknisk sjef/brannsjef»

I butikken finner du også ulike kjemiske produkter som du kan legge i ovnen under fyringen. Disse inneholder stoffer som binder seg til tjære og sot i pipa med den konsekvens at tjære og sot løsner i pipeløpet og faller ned. Vi vil nok anbefale at man vuderer en god gammeldags feiing av pipen, men de kjemiske variantene er nok vesentlig bedre enn ikke å gjøre noe! Miljøeffekter av disse produktene kjenner vi dessverre ikke godt nok til, men reklamen påstår at negative miljøeffekter er små. Hyttebutikker selger nødvendig feieutstyr (husk innvendig pipemål), men du kan også ringe brann- eller feievesen i kommunen. Flesberg Jern & Bygg selger både kjemisk «Feiern» og utstyr for «skraping» dvs vanlig fysisk feiing.

Uansett hva du velger – tenk brannforebyggende – fei pipa før fyringssesongen! (Enten du bruker kjemisk- eller fysisik feiemetode.)
HUSK GODKJENT RØYKVARSLER – SJEKK BATTERIENE REGELMESSIG.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*