10/30/07

Avløpssystemet fra Bleva snart klart for drift?

Info fra BleVa:
Vårt mål var å komme igang med renseanlegget i løpet av november, jf stipulert framdrift fra Fjellrens som leverer renseløsningen. Vi ligger dermed godt an til å nå målet og avtale om igangkjøring innen utløpet av 2. halvår 2007.

Påkoplinger, og forberedelse for dette overfor hytteeierne, skjer fra nå av og løpende framover utover høst og vinter, som tidligere avtalt/informert. Økonomisk ser vi også an til å kunne holde rammene. Totalt er nå 135 deltakere påmeldt gjennom kontrakt. Strålende, for et område med potensiale på ca 325 hytter nå i denne omgang.

Noen mindre strekninger og flere stikkledninger står fortsatt igjen, men arbeidet fortsetter til vi er i mål.

Gjennom trykkavløpsløsningen har vi kunnet etablere ledningsnettet skånsomt og terrengtilpasset, noe vi vet alle er opptatt av.
Renseanlegget vil rense optimalt gjennom flere trinn og en etterpolering over store opparbeidede grusfilterområder i Ådalen.
Målet om å ta så mye som mulig miljøhensyn anser vi ivaretatt fra plan til gjennomføring, og ikke minst i driftsfasen.

Har du ikke bestemt deg ennå?
Vi oppfordrer om å ta snarlig kontakt hvis du fortsatt ikke har bestemt deg og ønsker å delta i fase 1. Og ta selvfølgelig kontakt om du har spørsmål.

10/11/07

Den første sne er på vei?

I dag – 11.oktober fikk vi en hyggelig vinterhilsen fra Steinar L. Weseth fra Spikkestad. Han hadde vært på hyttebesøk på Ble i april 2007 og tatt flere fine bilder.

Vi likte spesielt godt Storeble omkranset av en fjellbjørk – naturens egen ramme sett gjennom fotografens kamera. Takk for dine flotte fotobidrag Steinar !
Blefjell 1

Blefjell 2