28. mai 2008

TV, bakkenett og fiber – vi jobber aktivt med saken

Vi har endelig fått etablert dialogen med Numedal Fiber for å vurdere utbygging av fiber til hyttene i området vårt ved Borge-Blestua-området. De har hatt en hektisk oppstartsperiode, og fokuserer nå på fibring i dalen og grendene i Flesberg. Det gir samtidig grunnlaget for fibring av hytteområdene. BLEVA har allerede tatt høyde for å kunne fibre området, da vi har lagt trekkerør for fiber i bakken helt fra Beinsvannet og renseanlegget og helt opp til Blestuaområdet – og sør og nord for dette området. Numedal Fiber jobber nå med plan for en overordnet prosjektering for området.

TV-signalene skal legges ned 2. september (etter planen), og etter dette må man finne alternative løsninger for hytteområdene vedrørende TV-signaler. Fiber er ett av alterantivene, og det vil samtidig gi deg internett på hytta med de bruksmulighetene det gir den enkelte.

Vi jobber aktivt for å få fibertilbudet på plass, så snart som mulig. Vi gir info straks vi vet mer.

27. mai 2008

Tilsyn gjennomført hos Bleva

BLEVA er underlagt streng kontroll iht utslippstillatelsen som ble gitt, i forhold til vårt opplegg for oppsamling, distribusjon og rensing av avløpsvann. I dag gjennomførte Flesberg kommune tilsyn med anlegget. Ingen anmerkninger ble gitt, kun positive tilbakemeldinger, og vårt kontinuerlige arbeid med videreutvikling av anlegget, løsningene og gjennomføringsopplegg ble godt mottatt.

I slutten av april gjennomførte vi møte med en av våre hovedleverandører Opplandske rørsystemer, som besvarte positivt våre ønsker om visse forbedringer i løsninger. Det gjør at distribusjonsnettet vil være enda mer brukervennlig for ettersyn og vedlikehold. Sammen med en oppfølging av brukerne mht hva som slippes i avløpet, så er vårt mål en mest mulig vedlikeholdsfri hverdag i årene fremover. Til beste for både BLEVA, brukerne og miljøet.