08/7/09

Omfattende reguleringsplaner i vårt område

Omfattende reguleringsplaner i vårt område – stor interesse fra mange medlemmer. UTVIDET HØRINGSFRIST – 16.09

Stikkvei til egen hytte eller utvide? Etter spørsmål fra medlemmer i SBV har vi hatt dialog med Flesberg Kommune v/Ørn Antonsen om bla dette. For spørsmål om utvidelser/stikkvei mv til din hytte anmoder kommunen om at man tar kontakt med Antonsen. Sentralbord: 3102 2000 (VIKTIG at du har gårdsnr/bruksnr/festenr klart når du henvender deg til kommunen)

Styret i SBV vil nå sette seg inn i planene. Samtidig må vi understreke at en god, bærekraftig og kvalitativ utvikling av området forhåpentligvis også er i tråd ved velets mål om et godt nærmiljø som ivaretar behovene for ulike brukergrupper, grunneiere og forretningsdrivere.

Vi vil naturligvis alle ha spesiell fokus på hvordan reguleringene vil innvirke på våre egne bo- og fjellaktiviteter i fremtiden. Flere har bla spurt oss om reguleringsplanene betyr at vi mister parkeringsmulighetene ved Blestua og om nye parkeringsløsninger vil bli dyre.

Dette er et punkt styret i SBV ønsker å få klarhet i slik at de endelige løsningene blir best mulig for å fremme Blefjell som et godt sted for ulike brukergrupper. Det betyr også at man bør hensynta bla parkeringsbehovet for den eldre bebyggelsen som har vært her helt tilbake til 1960 – uten bilvei til døra!

Alle må bruke bil for å kunne bruke fjellet og hytta – i tillegg må det hensyntas behov for både hyttegjester og ikke minst mange dagsturister fra lokalmiljøene i bygda og Kongsberg/Drammen! Her ligger det naturligvis også miljøutfordringer både mht kjøring/parkering, men også utfordringer for å sikre en bærekraftig bruk av fauna og sårbare ressurser.