27. november 2012

Olav Næss sovnet stille inn på Blefjell

Vår alles kjære Olav sovnet stille inn på hytta 26.11 2012Olav-N-portrett-0604-2009-w

Våre varmeste kondolanser til Anne Lise, som sammen med Olav har vært en bærebjelke i vårt gode miljø på Søndre Blefjell.

Ikke minst takk for alle de gleder du sammen med din kjære har skapt gjennom Bleruslær`n i mange mange år. Alle de gode minnene, ditt alltid positive smil, din varme stemme og ikke minst din positive gode energi som vi alle fikk ta del i – den har vi alle med oss i våre hjerter!

På vegne av oss alle på Ble lyser vi fred over ditt minne – kjære Olav du vil alltid være dypt savnet!

15. november 2012

Vi trenger deg til dugnad!

Gjennom vårt nærløypelag, som ledes av av Karl Arne Lia, har vi igangsatt et planlagt og målrettet arbeid med løyper og stier i vårt nærområde. Dette gjelder også å ferdigstille en løypetrase på 9 km som går både ovenfor og nedenfor Blestua.

KAN DU DELTA I DUGNADSGJENGEN? TA KONTAKT MED KARL ARNE LIA PÅ MOBIL 992 58998