03/23/13

Årsmøtet 2013

Det var i underkant av 40 medlemmer som deltok i årsmøtet. I tillegg til oppgaver og aktiviteter i velet blir den neste perioden i stor grad preget at prioriterte oppgaver med løyper og ikke minst sommerstier. Leder av SBV Nærløypelag, Karl A Lia hold en god og grundig orientering etter det ordinære årsmøtet.

Blestua serverte varme kanelboller og nytraktet kaffe – en stor takk for velvillighet og god service!