27. mars 2013

Nærløypelaget vil ha behov for deg til dugnad i 2013!

Gjennom vårt nærløypelag, som ledes av av Karl Arne Lia, er det igangsatt målrettet arbeid med løyper og stier i vårt nærområde. I 2013 blir det blant annet arbeidet med turstier i fjellet.

KAN DU DELTA I DUGNADSGJENGEN? TRENGER DU MER INFO? TA KONTAKT MED KARL ARNE LIA PÅ MOBIL  992 58998

23. mars 2013

Årsmøtet 2013

Det var i underkant av 40 medlemmer som deltok i årsmøtet. I tillegg til oppgaver og aktiviteter i velet blir den neste perioden i stor grad preget at prioriterte oppgaver med løyper og ikke minst sommerstier. Leder av SBV Nærløypelag, Karl A Lia hold en god og grundig orientering etter det ordinære årsmøtet.

Blestua serverte varme kanelboller og nytraktet kaffe – en stor takk for velvillighet og god service!