30. mars 2014

Dato for årsmøte 2014

Årsmøte i Søndre Blefjell Vel vil bli avhold lørdag 12. april («Palmelørdag») kl. 19 på Blestua.

Årsberetning og regnskap vil bli sendt ut og publisert på denne siden i løpet av noen dager.