08/31/14

Dugnader på løypene

Søndre Blefjell Vel trenger din hjelp på dugnader med klopping av sommerstier i området fra Blestua-Strutåsen-Langevann osv.

Vi skal lage 2 nye broer over bekker til skiløypa Tornemyrløypa fra Blestua. Vi lagde 3 broer i fjor til  rundløypa som nå er på 9 km, men vi trenger 2 broer til.4N6C2758

Vi planlegger også en ny løypetrasè mellom Borge Kiosk /Blestua og over mot bunnen på Blefjellheisen. Vi kobler oss på Tornemyrløypa mot skiheisen og får mulighet til å gå på ski fra hytta og starte fjellturen med en fin tur opp heisen.

Dette blir BRA! MELD DEG PÅ

Datoer:

Lørdag 27. september: Klokka 10.00 – 16.00

Søndag 5. oktober: Klokka 12.00 – 16.00

Mandag 6. oktober: Klokka 10.00 – 16.00

Torsdag 9. oktober: Klokka 10.00 – 16.00

( Reserve dag : Lørdag 18. oktober klokka 10.00- 16.00 )

Håper DU kan en eller flere dager – BLI MED PÅ DUGNAD

OPPMØTE VED BLESTUA FOR FORDELING AV OPPGAVER….

Påmelding til:

Karl Arne Lia , karlalia@online.no / 99 25 89 98 (Søndre Blefjell Vel)

Ole Jørgen Huslende mob. 91 86 94 98 ( Grunneier representant )

08/19/14

Støtte til Foreningen Blefjell gir ny løypemaskin

På siste kommunstyremøte før sommeren vedtok Flesberg Kommune å inngå en samarbeidsavtale med Foreningen Blefjell som innebærer en årlig støtte på kr 500 000 til foreningen. Avtalen løper i 5 år. Denne avtalen kom i stand som en følge av eiendomsskatten som ble innført tidligere i år. IMG_2231

Etter at avtalen var inngått hadde Foreningen et ekstraordinært årsmøte, der det ble vedtatt å gå til innkjøp av en ny Løypekjøringsmaskin som skal ha base på Fagerfjell. Til sammen vil det da være 7 løypemaskiner i drift på Blefjell, hvorav Foreningen Blefjell eier to.

Du kan lese litt mer om samarbeidsavtalen her: Samarbeidsavtale Foreningen Blefjell

Og en sak om løypemaskinen her: Løypemaskin Foreningen Blefjell