18. august 2015

Løypedugnad kommende helg

Kommende lørdag (22. august) vil vi ha løypedugnad på Blefjell. Oppmøte er kl 10 ved Blestua.

4N6C2766Vi har mye arbeid og trenger folk på dugnad – så møt opp til noen gode trivelige timer for at vi sammen gjør det fantastiske fjellet vårt enda bedre!

Vi har mye arbeid som skal utføres utover høsten:

  • Vi planlegger å kloppe videre mellom Strutåsen og Blefjellheisen
  • Vi skal rydde kvist og kvast i ny skitrase mellom Blestua og Blefjellheisen. Vi håper å ha denne nye løypa klar og god nok til at løypemaskinen kan kjøre der fast til vinteren!
  • Det skal lages 2-3 nye bruer over bekker i skiløypene
  • Det skal planlegges og registreres behov for kart og skilt i terrenget i løypenettet

På lørdag setter vi opp datoer for videre dugnader ut fra det som passer best fremover.

Har du mulighet til å være med, kan du godt bare møte direkte på Blestua, eller gjerne sende oss en mail på post@sondreble.org.

Hjertelig velkommen på trivelig dugnad på Blefjell!

10. august 2015

Søppelhåndtering på Blefjell

Søppel3Vi har i sommer både fått henvendelse direkte til foreningen om problemer med søppelhåndteringen på Ble, i tillegg til at det på facebookgruppen for Blefjell flere ganger ha blitt diskutert tilsvarende problemer.

Hovedproblemet ser ut til å være at folk ikke respekterer at søppelkassene kun skal benyttes til husholdningsavfall. En del kaster bygningsmaterialer, møbler, madrasser og andre ting i kassene, eller de bare forlater ting stående på utsiden av kassene, noe som er lite hyggelig for alle de andre hyttenaboene.

Vi har vært i kontakt med kommunen, og det er ikke så mye de får gjort når det først skjer. Dette er altså først og fremst noe vi hytteeierne må håndtere sammen. Om du ser noen som kaster ting som åpenbart ikke er husholdningsavfall kan du varsle kommunen, som da normalt i første omgang vil utstede en advarsel, men som også kan ilegge en bot for forsøplingen.

Kommunen planlegger også å bytte ut avfallsbeholderne med nye beholdere som har hull på siden hvor det kun er plass til en bærepose med avfall. Dette vil forhåpentligvis redusere problemet med at store ting kastes i beholderne. De vil også sette opp skilt som forklarer hva som skal kastes i beholderne, og hva som skal tas med til miljøstasjonen. De vurderer forøvrig også å sette opp beholdere for glass og metallavfall, slik at dette kan sorteres ut fra det vanlige avfallet. Dette synes vi er veldig positivt!Søppel2

Moen Miljøstasjon er åpen første lørdag hver måned, i tillegg til at den er åpen på tirsdager kl 07-10 og torsdager 12-18. Adressen til miljøstasjonen er Moen Industriområde 24, 3622 Svene (langs Fv 40, mellom Lampeland og Svene). Se kart her.

Noen punkter det kan være greit å huske på, for å gjøre det litt mer hyggelig rundt oss:

  • Avfallsbeholderne skal kun benyttes til husholdningsavfall
  • Benytt miljøstasjonen for alt avfall som ikke hører hjemme i beholderne våre
  • Er beholderen nærmest hytten din full, ta avfallet med videre til neste beholder. Ikke overfyll beholderne, da dyr da vil kunne komme til å dra det utover
  • Har du håndverkere på hytta som utfører arbeid for deg, sørg for at de vet hvor avfall skal kastes. Det er ditt ansvar om de setter det fra seg utenfor beholderne

Til slutt vil vi også gjerne takke søppeltømmerne som er ute og tømmer både i ferier og helligdager for at det skal være mest mulig trivelig for oss på fjellet!