11. november 2015

Dugnad på skiløype mot Bleheisen

Det er dugnad i regi av Søndre Blefjell Vel lørdag 14 november fra kl.10 til 15.
Oppmøte er på Blestua kl.10.00

4N6C2780
Vi starter med kaffe, Blesnurr og fordeling av arbeidsoppgaver.
Dugnad er både sosialt og morsomt, samt et viktig verktøy for å bedre ”fasilitetene” i vårt turområde.

Kort om dugnaden:
Søndre Blefjell Vel sitt nærløypelag har i sommer jobbet med en ny skiløype mellom Blestua og slalombakken.
Vi har kommet veldig langt på denne løypen, men det er fortsatt noe hugging og rydding av trassen som gjenstår.

I tillegg jobbes det med å få kloppet opp (der det er mye myr og vått terreng) en sti mellom Strutåsen og toppen av heisen.
Det er allerede ”kjørt ut” en del materialer langs stien, men dette må kloppes og tilpasses i terrenget.

Vi kommer til å prioritere skiløypen på denne dugnaden da det ”haster” litt med å få denne ferdig før vinteren.
Planen er at denne løypen skal hugges og ryddes ferdig i høst, slik at løypemaskinen kan kjøre der allerede i vinter.
Blir vi mange på dugnaden, fortsetter vi også på kloppingen…..

Foreningen har kjøpt inn motorsager, elektriske driller og div utstyr til hjelp under dugnaden.
Hvis no en har motorsag eller utstyr som er egnet til dugnaden, er det fint.
Ellers er det bare å møte opp på Blestua kl.10, lørdag 7 november.

For mer info kontakt gjerne

Trond Lia, tlf 98238393