12. mars 2018

Årsmøte i Søndre Blefjell Vel

Vi innkaller til årsmøte i Søndre Blefjell Vel

«Palmelørdag» 24. mars kl. 19 på Blestua.

Saksliste:

  1. Valg av referent og undertegning av protokollen
  2. Godkjenne innkalling og dagsorden
  3. Godkjenne årsberetning og regnskap
  4. Fastsette kontingent og budsjett
  5. Valg til styret inkludert vara og revisor
  6. Behandle mottatte forslag

Eventuelle innkomne forslag må være styret i hendes senes onsdag 21. mars.

Link til SBV Årsberetning 2017

Link til regnskap 2017-budsjett 2018.xlsx – Ark1

8. mars 2018

Bleknerten går også i år i påsken!

Vi har ofte vært litt usikre på om vi får nok snø til påske slik at vi kan få arrangert Bleknerten, men i år er det ingen tvil, det blir garantert Bleknerten denne påsen!

Barneskirennet går på Skjærtorsdag, med påmelding fra kl 11.00 ved Blestua. Påmeldingsavgift kr. 100. Vi tar Vipps og kontanter.

Ingen tidtaking men det blir medalje, pølse m.m. til alle deltagerne. Så håper vi riktig mange har lyst til å komme, ikke minst for å være heiagjeng for løperne!