Årsmøte i Søndre Blefjell Vel

Vi innkaller til årsmøte i Søndre Blefjell Vel

«Palmelørdag» 24. mars kl. 19 på Blestua.

Saksliste:

  1. Valg av referent og undertegning av protokollen
  2. Godkjenne innkalling og dagsorden
  3. Godkjenne årsberetning og regnskap
  4. Fastsette kontingent og budsjett
  5. Valg til styret inkludert vara og revisor
  6. Behandle mottatte forslag

Eventuelle innkomne forslag må være styret i hendes senes onsdag 21. mars.

Link til SBV Årsberetning 2017

Link til regnskap 2017-budsjett 2018.xlsx – Ark1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*