30. mars 2019

Årsmøte i Søndre Blefjell Vel

Vi innkaller til årsmøte i Søndre Blefjell Vel

«Palmelørdag» 13. april kl. 19 på Blestua.

Saksliste:

Valg av referent og undertegning av protokollen
Godkjenne innkalling og dagsorden
Godkjenne årsberetning og regnskap
Fastsette kontingent og budsjett
Valg til styret inkludert vara og revisor
Behandle mottatte forslag
Eventuelle innkomne forslag må være styret i hendes senes onsdag 8. april.

Link til SBV Årsberetning 2018
Link til regnskap 2018-budsjett 2019

30. mars 2019

Forberedelser til sommeren dugnad er gjort

Vinteren blir som regel brukt til å forberede sommerens dugnader, og også i år har den fantastiske kloppegjengen vår kjørt ut materialer som vi skal bruke til utbedring av sommerløyper.

Ole Jørgen og Karl Arne har kjørt ut 650 lengde meter til Øvre Åslandseter slik at sommerstien som går rett ved Tornemyr løypa skal få en skikkelig oppgradering.

Vi har også kjørt ut 15 sekker med betong mørtel til fundamenter der gapahuken er tenkt plassert.

I tillegg vil det bli kjørt ut 800 meter til oppgradering av klopper i hovedstien øverst ved Hønevann, på nedsiden av Strutåsen. Der er det en del dårlig inn mot Huldrebua mm. Det betyr at løypa for Bleruslær’n får en skikkelig statusheving nå.