2. juni 2020

Sigrid Thieleman har gått bort

Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om at Sigrid Thieleman har gått bort etter kort tids sykdom.

Sigrid kom inn i styret i Søndre Blefjell Vel i 2012, og har vært en viktig bidragsyter til velforeningens arbeid på Blefjell. Hun har vært både styremedlem og kasserer, og har spesielt engasjert seg i de to arrangementene Bleruslærn og Bleknerten. Uten hennes bidrag ville ikke disse hatt den sterke posisjonen de har hos oss på Blefjell i dag.

Sigrid var en person som var engasjert i flere foreninger og også i lokalpolitikken i Drammen, men hadde allikevel alltid tid når vi hadde behov for hennes hjelp. Og hadde vi behov for enda mer hjelp, dro hun med seg både mannen Calle, døtre og barnebarn for å sørge for at alt gikk som det skulle. Enten vi hadde 4-500 stykker som skulle ut for å gå natursti på Bleruslærn, eller det var 100 glade barn som skulle gå barneskirenn i påska.

Vi er takknemlige for alt hun har bidratt med på Blefjell. Våre tanker går til Calle, døtrene og barnebarna. Vi lyser fred over hennes minne.