12. april 2021

Årsmøte 2020

Vi innkaller til årsmøte i Søndre Blefjell Vel

Onsdag 14. april kl. 19.

Årsmøtet vil i år bli avholdt online. Du kobler deg opp ved å klikke på følgende link: https://us05web.zoom.us/j/82840125647?pwd=L1hja1crMmptVzBPS0VuNUpjckNidz09

Saksliste:

Valg av referent og undertegning av protokollen
Godkjenne innkalling og dagsorden
Godkjenne årsberetning og regnskap
Fastsette kontingent og budsjett
Valg til styret inkludert vara og revisor
Behandle mottatte forslag

Link til SBV Årsberetning 2020
Link til regnskap 2019/2020-budsjett 2021