29. mars 2022

Årsmøte i Søndre Blefjell Vel

Vi innkaller til årsmøte i Søndre Blefjell Vel

«Palmelørdag» 9. april kl. 19 på Blestua.

Saksliste:

Valg av referent og undertegning av protokollen
Godkjenne innkalling og dagsorden
Godkjenne årsberetning og regnskap
Fastsette kontingent og budsjett
Valg til styret inkludert vara og revisor
Behandle mottatte forslag
Eventuelle innkomne forslag må være styret i hendes senes onsdag 6. april.

Årsrapporten vil bli lagt ut så snart den er klar.